top of page

כנסים וימי עיון

מרכז המורים בידינו מקיים מדי שנה יום עיון מקוון בנושאי שינויי אקלים וסביבה וכן כנס ארצי שנתי למורי מדעי הסביבה.

מוזמנים להירשם לכנסים הקרובים ולהתעדכן בתכני האירועים שהתקיימו בשנים קודמות.

תמונת גג 2.jpg

יום רביעי 2.11, ח' חשוון, 15:30-19:30, ZOOM

חומרים מכנסים וימי עיון קודמים 

תוכנית - בידינו הדבר.jpg

על שינוי אקלים ומגוון ביולוגי - הכנס הארצי ה-12 למורים למדעי הסביבה, סיוון תשפ"ב, יוני 2022

סיכום הכנס
מושב פתיחה

• ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית, משרד החינוך
• גב’ סאמיה אבו חיט – מפמ”ר מדעי הסביבה, אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית, משרד החינוך
• פרופ’ טלי טל – דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
   היועצת המדעית של בידינו | מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות
• ד”ר נירית לביא אלון – מנהלת בידינו | מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות, הטכניון

הקלטת ההרצאה

 
מושב 1: על שינויי אקלים ומגוון ביולוגי

אקלים ומגוון ביולוגי - שני צידי המטבע - פרופסור תמר דיין, יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

הקלטת ההרצאהמצגת

השפעת שינויי אקלים על בעלי חיים יבשתיים - ד"ר אופיר לוי, ביה"ס לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

הקלטת ההרצאהמצגת

השלכות שינוי האקלים בנחל חרמון כמקרה בוחן, ואסטרטגיות לפתרון - אביב אבישר, מכון דש"א, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

הקלטת ההרצאה, ​מצגת

מושב 2: מורים מציגים - ממורה למורה

פדגוגיה מותאמת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - אסף פז, מקיף י"א ע"ש יצחק נבון אשדוד

הקלטת ההרצאה

סימולציית rode ED - קבלת החלטות בשימוש במקורות אנרגיה שונים - שרית אמיתי, בית ספר קבוצת יבנה

הקלטת ההרצאה, מצגת

סיפורים במדעי הסביבה - משה וולפסון, מקיף ח', ראשון לציון

הקלטת ההרצאהמצגת

מה בין חקלאות עירונית לנשירה מבית הספר? - רחאב דעיס, עבדאללה מח"ט, ירושלים

הקלטת ההרצאה, מצגת

מושב 4: על חקר ואקוטופים

מחוון חדש להערכת האקוטופ, הצעות לאקוטופים בסביבה הקרובה והוראה מרחוק - אלה סלע מיכאלוב, תיכון דרכא בית ירח

מצגת

פעילות חקר לניטור מגוון המינים - נדב גופר, צעד ירוק

מצגת

עבודות חקר במו“פ חצבה - רביטל סבג, תיכון עין גדי

מצגת

תמונות מהכנס

בידינו הדבר - יום עיון מקוון להשקת מרכז המורים - אוקטובר, 2021

חינוך סביבתי וחינוך לקיימות, תיאוריה ומעשה - פרופ' טלי טל, דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון. 

הקלטת ההרצאה, מצגת

משבר האקלים והדו"ח השישי של ה-IPCC - פרופ' נגה קורנפלד שור, מדענית ראשית, המשרד להגנת הסביבה.

הקלטת ההרצאה, מצגת

חינוך בנושא משבר האקלים תמונת מצב בארץ ובעולם - פרופ' אורית בן-צבי אסרף. 

הקלטת ההרצאה, מצגת

מורים למען האקלים - הילה-לרנאו

הקלטת ההרצאה, מצגת

מצעד האקלים - הילה-נקש, החברה להגנת הטבע.

הקלטת ההרצאה, מצגת

 

שומרים על הניקיון במרחב הציבורי - דוגמאות מהארץ והעולם - נעמה לב, המרכז לחינוך לקיימות בסמינר הקיבוצים, אוניברסיטת חיפה

הקלטת ההרצאה, מצגת

אם תרצו אין זו מזבלה - ד"ר גולי אורטל עברי, עמותת קחו אתכם את הזבל

מצגת

מסתכלים לזבל בעיניים - אלה סלה מיכאלוב, תיכון בית ירח

מצגת

 

מערכי בריחה בנושאי אוויר וקרינה - ד"ר קרן לוי, מרכז בידינו

מצגת

יחידות הוראה בנושא משבר אקלים ואקלים קיצון - ד"ר הגר ליס

מצגת

פעילויות אקטואליה בכיתה - שני צור, מרכז בידינו

מצגת

מאמרים מעובדים ואתר אקולוגיה בסביבה מתוקשבת - מדי קן, בית ספר דרכא גדרה

פעילויות מאמרים מעובדים, אתר אקולוגיה בסביבה מתוקשבת

סיורים וירטואליים כאמצעי לעורר מודעות ומעורבות סביבתית - סוהיר סורה, בית ספר חקלאי ימה, זמר
מצגת
יחידות הוראה בנושאים שונים - עינת פילר, בית ספר למדעים, תיכון למנהיגות מדעית קהילתית-עתיד לוד.
מצגת
תוכנית כנס מורים תשפב.jpg

כנסים משנים עברו

כנס 9 תשעח יוני 2018.png

הכנס הארצי ה-9 למורים

למדעי הסביבה

יוני 2018, תשע"ח

כנס מורים 10 אפריל 2019 תשעט.png

הכנס הארצי ה-10 למורים

למדעי הסביבה

אפריל 2019, תשע"ט

כנס מורים 11 יוני 2020 תשפ.png

הכנס הארצי ה-11 למורים

למדעי הסביבה

יוני 2020, תש"פ

כנס 6 תשעה מרץ 2015.png

הכנס הארצי ה-6 למורים

למדעי הסביבה

מרץ 2015, תשע"ה

כנס מורים 7 תשעו יולי 2016.png

הכנס הארצי ה-7 למורים

למדעי הסביבה

יולי 2016, תשע"ו

כנס 8 תשעז אפריל 2017.png

הכנס הארצי ה-8 למורים

למדעי הסביבה

אפריל 2017, תשע"ז

bottom of page