top of page

הצעה לפעילות

השלכות של שינוי האקלים, דרכי התמודדות

תגליות של מדענים ומדעניות פורצי דרך ששינו את העולם. ההיכרות עם מדענים גאונים פורצי דרך ועם רעיונותיהם המסעירים היא מעשירה ומאתגרת. בפעילות זו יערכו התלמידים הדמיה שבה יגלו מה מדעני העבר חושבים על ההווה והעתיד בנושא שינוי האקלים ואלו פתרונות הם מציעים.

כולל תרגום לערבית של הפעילויות לתלמידים.

bottom of page