top of page

מציירים שינוי אקלים

הצעה לפעילות

השיח על שינוי אקלים במרחב הציבורי

אמנות היא כלי לביטוי רגשי בדרך אותנטית המסייעת לבטא את הקול הייחודי של התלמיד. בפעילות זו בתלמידים יביעו את עצמם ואת האופן בו הם תופסים את שינוי האקלים באמצעות אמנות הרישום

bottom of page