top of page

שינוי האקלים ואני - מה אני יכול לעשות סקר מקומי

מערך שיעור

דרכי התמודדות; אתיקה

בשיעור זה התלמידים יציעו פעילויות לצמצום פליטות גזי החממה שבתחום השפעתם. פעילות זו מתוך יחידת הוראה מבוא לשינוי האקלים, שיעור 10 (פיתוח: ד"ר נירית לביא אלון, ד"ר הגר ליס, מרכז בידינו)

bottom of page