top of page

איך מלמדים על שינוי האקלים 2
יום עיון מקוון

אייר תשפ"ד, מאי 2024

חלק א - 29.5.24, כ"א אייר תשפ"ד

דברי פתיחה

ד"ר נירית לביא אלון, מנהלת מרכז המורים, הטכניון

ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

פרופ' טלי טל, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון

מצגת              הקלטה


תמונת מצב אקלימית עדכנית - פרופ' נגה קורנפלד שור, מדענית ראשית, המשרד להגנת הסביבה

מצגת              הקלטה


הוראת שינוי האקלים במשרד החינוך - רפאלה בביש, ממונה תחום שינוי אקלים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

מצגת              הקלטה


מושב 1 - הוראת שינוי אקלים מחוץ לכיתה
מנחה: ד"ר קרן לוי

תועלות ואתגרים בלמידה חוץ כיתתית - ד"ר קרן לוי, בידינו

מצגת              הקלטה


מדע אזרחי לניטור ומיפוי במרחב העירוני, בדגש התמודדות עם אתגרי שינוי האקלים - ד"ר חגית טישלר, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, ירושלים

מצגת              הקלטה


סיור בקניון - הוראת שינוי אקלים מחוץ לכיתה - ד”ר שני צור, מרכז בידינו

מצגת              הקלטה


למידה חוץ כיתתית וחינוך מבוסס מקום בדגש שינוי אקלים - הלכה למעשה - ד"ר קרן לוי, בידינו

מצגת              הקלטה


מושב 2 - חינוך לפעולה בדגש שינוי אקלים

מנחה: ד"ר נירית לביא אלון


פעלנות, אקטיביזם ומה שביניהם - ד"ר נירית לביא אלון, בידינו

מצגת              הקלטה


יוזמות תלמידים מקומיות - יוגב רעים, תיכון שמיר, תל אביב

מצגת             הקלטה


כלי לתכנון והערכה של חינוך לפעולה בנושא שינוי אקלים - ד"ר נירית לביא אלון, בידינו

מצגת              הקלטה


חלק ב - 30.5.24, כ"ב אייר תשפ"ד

דברי פתיחה

ד"ר נירית לביא אלון, מנהלת מרכז המורים, הטכניון

רפאלה בביש, ממונה תחום שינוי אקלים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

סאמיה אבו חיט, מפמ"ר מדעי הסביבה, אגף מדעים, משרד החינוך

הקלטה


למידה חברתית רגשית בהקשר לשינוי האקלים ושעת חירום - שרית תורג'מן יפה, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך

מצגת              הקלטה


בית ספר כמרכז חוסן אקלימי קהילתי - לילך כל-נועם,סגנית מנהלת ומנהלת חט”ע, תיכון עירוני ה', תל אביב יפו

מצגת              הקלטה


מושב 1 - איך עושים האקתון? 

מנחה: שני צור


האקתון ככלי להוראת התמודדות עם שינוי אקלים - שני צור, בידינו

מצגת              הקלטה


האקתון דיגיטלי אזורי בנושא שינוי האקלים - ניב הורביץ, מפתח תוכניות חינוכיות, שי רם, מנהל אשכול הפיס, כרמים בנימינה גבעת עדה

מצגת              הקלטה


האקתון לשינוי מדיניות בעידן של שינוי אקלים - תום ברכר, תיכון בית ירח

הקלטה


כלים מעשיים ליישום האקתון - שני צור, בידינו

מצגת              הקלטהמושב 2 - פעילות שינוי אקלים כמפתחת משמעות וחוסן

מנחה: ד"ר הגר ליס


עקרונות ללמידה מפתחת חוסן - ד"ר הגר ליס, בידינו

מצגת              הקלטה


קורס שינוי אקלים והתייעלות אנרגטית - ענת בן פזי אלרון, בית הספר הדמוקרטי לב השרון

מצגת              הקלטה


הפחתת מתאן - תהליך חינוכי ופיתוח חדר בריחה - שרון ניר ענבר, כפר הנוער ויצו ניר העמק

מצגת              הקלטה


כלים מעשיים להוראה בשגרת חירום - ד"ר הגר ליס, בידינו

מצגת              הקלטה

תוכנית הכנס.png
bottom of page