top of page

השפעת הקורונה על הסביבה

הצעה לפעילות

פעילות העוסקת בנגיף קורונה והשפעתיו הסביבתיות.

משבר הקורונה נוכח בחיינו. מדובר במשבר בריאותי, כלכלי, חברתי אך האם יש למשבר הקורונה יש גם השלכות סביבתיות? בפעילות זו נוכל לבחון את ההשלכות של המשבר נגיף הקורונה הוא וירוס 2-CoV-SARS שעבר מבעלי חיים נגועים לבני אדם וגרם למגפה עולמית. תחילת התחלואה הייתה בסין אולם משם התפשטה במהירות לכמעט כל מדינות העולם. הנגיף מתפשט ע"י רוק הנפלט כתוצאה משיעול והנדבקים מפתחים תסמינים הדומים לשפעת: חום, שיעול וקוצר נשימה. נכון לאמצע מרץ 2020 נדבקו בקורונה מעל 170 אלף בני אדם ואלפים מתו. למניעת התפשטות הנגיף הוחלט במדינות רבות להשבית את הפעילות המרכזית ולמנע חיכוך בין אנשים. מהן ההשפעות הסביבתיות של השבתה זו?

הפעילות המוצעת הינה פעילות מקוונת העוסקת במאפייני מחלת הקורונה והשלכותיה הסביבתיות.

bottom of page