top of page

טורבינות רוח בתל פארס ואוכלוסיית הנשרים

הצעה לפעילות

הפעילות עוסקת בהגדרת הדילמה של טורבינות רוח והשפעתן על אוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן, הצגת העמדות השונות והמשמעות של הבחירה בכל אחת מהן.

השימוש בטורבינות רוח, מתוך מטרה לפתח מקורות של אנרגיה מתחדשת הוא דבר מבורך. אבל מה קורה כשהדרך לכוונות הטובות רצופה בגיהינום? על פי מומחים של רשות הטבע והגנים ושל הוועדה לתשתיות לאומיות, הקמת חוות טורבינות רוח בתל פארס משמעותה פגיעה בלתי הפיכה באוכלוסיית הנשרים של רמת הגולן. גם מיני דורסים ועופות אחרים מועדים לפגיעה קשה בשל הקמת הטורבינות. 

bottom of page