top of page

יחידות הוראה אינטגרטיביות במדעי הסביבה - NIMBI

יחידת הוראה

אתיקה וסביבה

יחידת הוראה בת 4 שיעורים בנושא - לא בחצר ביתי או (Not in my back yard ובקיצור – MINBY) הוא ביטוי המשקף תופעה שבה תושבים מתנגדים למטרד לא רצוי כגון מפעל מרעיש או מזהם, כביש ראשי או אנטנה סלולארית בסביבת ביתם. במקרים אלו, על פי רוב, התושבים מתנגדים לבניית במטרדם בשל חשש לבריאותם ומתוך דאגה לירידת ערך הנכסים שלהם. כתוצאה מכך, לעיתים קרובות המטרד נודד לאזורים מוחלשים שבהם אין אוכלוסייה המביעה התנגדות. לכן נושא זה קשור ישירות להיבטים של צדק סביבתי, כלומר חלוקה צודקת של מפגעים סביבתיים בקרב אוכלוסיות שונות ובאזורים גאוגרפיים שונים

bottom of page