top of page

פיתוח מקצועי תשפ"ד

חקר למורי מדעי הסביבה

Magnifying Glass

מהו אקוטופ? איך מלמדים חקר? איך מנסחים שאלת חקר?  
כל מה שרציתם לדעת על הנחיית אקוטופ.
השתלמות היברידית, 30 שעות בתשלום של 40 ש"ח.

מהו אקוטופ? איך מלמדים חקר? איך מנסחים שאלת חקר?  כל מה שרציתם לדעת על הנחיית אקוטופ. מרכז מורים בידינו והפיקוח על מדעי הסביבה מזמינים מורים חדשים למדעי הסביבה (עד 5 שנות הוראה) להשתלמות בנושא חקר, כהכנה להוראת האקוטופ.  השתלמות היברידית, 30 שעות בהנחיית שרית אמיתי. מוכר לגמול בהגשת מטלה של כתיבת אקוטופ. בתשלום של 40 ש"ח.

 

מטרות ההשתלמות:

  • היכרות מעמיקה עם תהליך עבודות החקר במדעי הסביבה- האקוטופ

  • מתן כלים פדגוגיים, אקדמאים וארגוניים להוראת האקוטופ

  • הכרת הצעות ודוגמאות לעבודות חקר

 

קהל היעד: מורים חדשים המלמדים במגמת מדעי הסביבה עד 5 שנים.

 

מבנה ההשתלמות:

  • יום מרוכז בחופשת חנוכה פא"פ- טרם נקבע מיקום נשתדל בקרבת תחנת רכבת.

  • 5 מפגשים סינכרוניים בזום

  • 3 מפגשים א-סינכרוניים

 

קבלת גמול:

גמול השתלמות והציון הסופי מחושב על פי:

 א. חובת נוכחות ביום המרוכז ולפחות 80% נוכחות במפגשים

 ב. הגשת משימות של המפגשים הא-סינכרוניים (אפשר להגיש בזוגות)

 ג. משימת הגשה - עבודת אקוטופ לסיכום הכוללת רפלקציה

 

נושאי הלימוד:

שאלות חקר אפשריות לאקוטופ ; הכרה והתנסות בכלים ומדידות לביצוע האקוטופ ; כתיבת רקע מדעי מקיף אך ממוקד בהתאם לדרישות מפמ"ר מדעי הסביבה ; הכרות עם כלי עיבוד נתונים ויצירת גרפים ;

כתיבת מסקנות ודיון ; הכרות עם המחוון וההערכה של האקוטופ ; ניהול וארגון הוראת האקוטופ כולל אתגרים של עבודת צוות, עצמאות, עמידה בזמנים ועוד; הכרת אתרים וגופים המסייעים לאקוטופ ותחרויות שונות לתלמידים ;  הכרת סוגות נוספות של חקר בתחום מדעי הסביבה ועוד.

bottom of page