top of page

פיתוח מקצועי תשפ"ד

לומדים שינוי אקלים מחוץ לכיתה - צפון

תמונת חוץ כיתתי.png

בהשתלמות זו נלמד את התיאוריה של שתי גישות ללמידה מחוץ לכותלי הכיתה - למידה חוץ כיתתית וחינוך מבוסס מקום - נתנסה בהן ונתכנן פעילות הוראה מותאמות אותן תוכלו ליישם עם תלמידיכם.
ההשתלמות היברידית, מיועדת למורים לחטיבה ולתיכון, 30 שעות לגמול וכוללת 10 מפגשים. בתשלום של 40 ש"ח.

למידה חוץ כיתתית היא גישת הוראה המאפשרת המחשה של הנושא הנלמד, כמו גם רכישת מיומנויות

רבות, בהתאם לפעילות שהיא כוללת.

חינוך מבוסס מקום הינו גישה חינוכית המשלבת למידה מחוץ לכותלי הכיתה, מתוך הקשר למקום ולקהילה.

הוראה של נושא שינוי האקלים באמצעות שתי הגישות הללו, עשויה להיות יעילה במיוחד, לגוון את דרכי ההוראה וליצור בקרב התלמידים חיבור לקהילה ושייכות למדינה ולסביבה, כמו כן, מודעות ונכונות לנקוט פעולה סביבתית או פעולה אקלימית (לצמצום פליטות גזי חממה או הגברת התמודדות עם שינוי האקלים).

בהשתלמות זו נלמד את התיאוריה של שתי הגישות, נתנסה בהן ונתכנן פעילות הוראה מותאמות אותן תוכלו ליישם עם תלמידיכם.

ההשתלמות "לומדים שינוי אקלים מחוץ לכיתה" מבוססת על חוברות למידה חוץ כיתתית בדגש קיימות ושינוי אקלים וכן חוברת חינוך מבוסס מקום בדגש שינוי אקלים.

ההשתלמות מיועדת למורים לחטיבה ולתיכון, 30 שעות לגמול וכוללת 10 מפגשים. (13 שעות סינכרוניות; 7 אסינכרוני; 10 שעות פנים אל פנים בשני מפגשים שונים).  מיקום של שני הסיורים יפורסם בהמשך.

המעוניינים בגמול יכולים להירשם למסלול של גמול עם ציון (כולל הגשת מטלה) בתשלום של 40 ש"ח. הנרשמים יקבלו מידע וקישורים לפני כל מפגש.

 

לפרטים נוספים: 

גולי - guly.ivry@gmail.com

שני - shani.zur@campus.technion.ac.il

שעות אקדמיות
שעת סיום
שעת התחלה
נושא
סוג המפגש
יום
תאריך
מספר מפגש
3
19:15
17:00
מבוא לנושא למידה חוץ כיתתית וחינוך מבוסס מקום
סינכרוני
ג
13.2
1
1
17:45
17:00
הכנה לסיור - הכרות גאוגרפית ותוכנית, הקטנת מרחב זרות פסיכולוגי לקראת יציאה לסיור כלומדים
אסינכרוני
ג
20.2
2
4
12:00
09:00
סיור כלומדים - למידה חוץ כיתתית ביקור באתר. מקום הסיור יפורסם בקרוב
פא"פ
ו' (בוקר)
23.2
3
3
19:15
17:00
סיכום, עיבוד, איך לעצב למידה חוץ כיתתית, הצגת המטלה בקבוצות לפיתוח פעילות לסיור הבא
סינכרוני
ג
5.3
4
1
17:45
17:00
מטלה בחירת 3 שטחים - אתרים ליד ביה"ס מציאת הקשר לאקלים ודמויות רלוונטיות
אסינכרוני
ג
19.3
5
2
18:30
17:00
הכנה לסיור - עבודה בקבוצות לפיתוח פעילות בדגש שינוי אקלים
אסינכרוני
ג
2.4
6
6
13:30
09:00
סיור התנסות כמורים, העברת פעילויות עמיתים בשטח. מקום יפורסם בהמשך
פא"פ
ו' (בוקר)
12.4
7
3
19:15
17:00
סיכום סיור רפלקציה פדגוגית, הצגת אתרים פוטנציאלים לחינוך מבוסס מקום, הנחיות להמשך פיתוח פעילות חינוך מבוסס מקום באתר נבחר
סינכרוני
ג
16.4
8
3
19:15
17:00
פיתוח רצף הוראה של חינוך מבוסס מקום בדגש שינוי אקלים ליד בית הספר כולל כיבוד מטרות, הצעות לרצף הוראה, הצעות לפעילות בסיור
אסינכרוני
ג
30.4
9
4
20:00
17:00
הצגת מטלה ומשוב עמיתים, סיכום ומשוב, דיון
סינכרוני
ג
7.5
10
bottom of page