top of page

לקט פעילויות בנושא שינוי אקלים לשעת חירום

הצעות לפעילויות

החל מהשבעה באוקטובר 2023, עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", ישראל נמצאת ב"שגרת חירום". שגרת חירום דורשת גמישות בהוראה.
באוגדן זה פעילויות משלושה סוגים: א. פעילויות מותאמות ללמידה מרחוק (סינכרונית או אסינכרונית), ב. פעילויות הפגתיות - פעילויות קצרות וחוויתיות, המעודדות למידה פעילה והתנסותית ו-ג. פעילויות המעודדות חוסן - דרך עידוד לביטוי רפלקטיבי ושיח רגשי, יציאה מחוץ לכיתה, אקטיביזם ועוד.

bottom of page