top of page

טיהור מי שתיה, זיהום מתכות כבדות

פעילות סביב מאמר

מים

ניתן לגשת לפעילות זו גם דרך שער אינטראקטיבי

פעילות המבוססת על מאמר מדעי. כאשר אתם חושבים על כוס מי שתיה, אילו מילים עולות בראשכם? מים נקיים? בטוחים? מרעננים? למרבה הצער, מילים אלו אינן מתאימות למרבית מי השתייה בעולם. במאמר מוצג חומר ייחודי לטיהור מים שיצרו חוקרים דרך ספיגת נחושת. הפעילות מתאימה לנושאים: מערכות אקולוגיות ומשאב המים, ועוסק במונחים כגון: מזהמי מים, דשנים, ספיחה, תשטיפים ומתכות כבדות.

לפעילות זו קיים מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורה" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

bottom of page