top of page

הצעה לפעילות

הפעילות עוסקת בבעיית הכחדת הנשרים בגולן וכוללת שלושה חלקים: א) מבוא קצר לנושא הנשרים בישראל, ב) היכרות עם האיומים על הנשרים – עבודה בקבוצות במצגת שיתופית, ג) הזמנה להצצה בקן הנשרים, ועשייה למען הנשרים - חתימה על עצומה ועוד.

במאי 2019 הורעלו ומתו שמונה נשרים ברמת הגולן מתוך 20 הנשרים שחיו שם, כלומר, 40% מאוכלוסיית הנשרים בגולן! הנשרים אכלו פגרים שהורעלו בזרחן אורגני, כלומר נפגעו בהרעלה משנית. חקלאי שחשוד במעשה נעצר. מכיוון שמדובר בעונת הקינון, יש חשש שתהיה לכך השפעה גם על גידול הגוזלים. המקרה התגלה בזכות משדרים שהיו על 3 נשרים – פקחי רשות הטבע והגנים זיהו חוסר תנועה ומצאו אותם מתים. הנשרים הממושדרים הובאו מספרד כחלק ממאמצי אישוש האוכלוסייה. בשנים האחרונות אירעו מספר אירועי הרעלה שגרמו לפגיעה קשה באוכלוסיות הנשרים בצפון. מרבית המקרים היו הרעלות מכוונות נגד טורפים של בקר וצאן ולעיתים כתוצאה של סכסוכים בין חקלאים על שטחי מרעה. בכל שנה, מבצעת רשות הטבע והגנים פעמיים בשנה ספירת הנשרים. בספירת הקיץ של 2018 נספרו כ-200 נשרים מקראיים בישראל (בנגב, במדבר יהודה, בכרמל ובגולן), לעומת כ-460 נשרים שנספרו ב-2003. הירידה החדה במספרם נגרמת עקב הרעלות, ציד והתחשמלות, וכעת חוששים כי גם טורבינות רוח שתוקמנה בגולן עלולות לפגוע בנשרים.

bottom of page