top of page

ניוזלטר - אגרת מידע שבועית

יום העשבים ובחירת הפרפר של ישראל

28 במרץ 2023

יום המים הבינלאומי

21 במרץ 2023

מבט עולמי, מעשים טובים ומשפטי השראה

14 במרץ 2023

יום מניעת בזבוז מזון

7 במרץ 2023

יום חיות הבר העולמי, פורים בטבע ולמען הסביבה, התיירקקות והזמנה להרצאה

28 בפברואר 2023

יום דוב הקוטב, הזמנה להרצאה - "טכנולוגיה ודיגיטל - חלק מהפתרון או חלק מהבעיה הסביבתית?"

21 בפברואר 2023

יום הצדק החברתי הבינלאומי - צדק אקלימי, מעטפת פדגוגית חדשה לסרטון אנרגיה היא הפתרון

14 בפברואר 2023

היום הבינלאומי לנשים ונערות במדע

7 בפברואר 2023

היום הבינלאומי לבתי גידול לחים, ט"ו בשבט - הצעות לפעילויות בכיתה, הזמנה לועידת האקלים

31 בינואר 2023

על שבוע החלל הישראלי, חישה מרחוק, מאמר מעובד לתלמידים על שינויים בשימושי קרקע באגן פולג והזמנה להרצאה

24 בינואר 2023

מעטפת פדגוגית לסרטוני מעלה וחצי, ספירת הציפורים התחילה!

17 בינואר 2023

פתרונות מבוססי טבע להתמודדות עם השפעות שינוי האקלים

10 בינואר 2023

סיכום שנת 2022 - הישגים בתחום הסביבה

3 בינואר 2023

מדריך להאקתון, אנרגיית העתיד

27 בדצמבר 2022

היום הקצר בשנה

20 בדצמבר 2022

חנוכה, ציפורים ועוד

13 בדצמבר 2022

הנדסת אקלים ולכידת פחמן, יום המיחזור ויום זכויות אדם

6 בדצמבר 2022

סביבתון חדש השתלמות ויום הקרקע הבינלאומי

29 בנובמבר 2022

השתלמות חדשנות אקלימית יום ללא קניות וסיכום ועידת האקלים

22 בנובמבר 2022

חדשנות אקלימית והשתלמויות שינויי אקלים

15 בנובמבר 2022

יום עיון השתלמויות ועידת האקלים וסקר

8 בנובמבר 2022

מצעד האקלים, חדשנות אקלימית ולמידה חוץ כיתתית

1 בנובמבר 2022

מצעד האקלים, בחירות וסביבה

25 באוקטובר 2022

השפעת רגשות על נכונות לפעול למען האקלים, יום המזון הבינלאומי ועוד

19 באוקטובר 2022

איך מלמדים על שינויי האקלים? מודל האופניים

11 באוקטובר 2022

יום הניקיון הבינלאומי ועוד

20 בספטמבר 2022

יום עיון שינויי אקלים ומגוון ביולוגי, אקוטופ ועוד

28 ביוני 2022

bottom of page