top of page

פיתוח מקצועי

מרכז המורים בידינו מקיים מפגשי חשיבה, קורסים והשתלמויות לפיתוח מקצועי, השתלמויות והרצאות מומחים לעדכון ידע מדעי, לצד קהילות מורים בנושאי סביבה, שינויי אקלים, חינוך סביבתי וקיימות.

מוזמנים להירשם לקבלת גמול עם או בלי ציון.

בחלק מההשתלמויות ניתן יהיה להשתתף כשומעים חופשיים ואין צורך בהרשמה מראש.

בדף זה תוכלו למצוא פרטים נוספים על ההשתלמויות, קישורים להרשמה, וכן משאבים, כגון מצגות והרצאות, מהשתלמויות שנערכו בשנים עברו.

מפגשי הטמעה

תמונה2.png

מפגשי הטמעה של משאבי הוראה בנושאי סביבה ושינוי אקלים המתאימים לשגרה ולעת חירום

מפגשי חשיפה להיכרות והתנסות עם המשאבים שפותחו במרכז בידינו, בדגש על הוראה בשעת חירום. ניתן להשתתף במספר מפגשים בסדרה או במפגש בודד לבחירתכם.

אורכו של כל מפגש הוא כשעתיים ורבע בין השעות 17:00-19:15 בימי שני או רביעי. ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.

קורסים לפיתוח מקצועי - תשפ"ד

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

היבטים מגוונים של שינוי אקלים

סדרת הרצאות מקוונות ממגוון מומחים במסגרת השתלמות עדכון ידע מדעי. 12 מפגשי זום בימי ד' + סיור. 30 שעות אקדמיות.
ניתן להשתתף בהרצאות בודדות או בסדרה כולה. בתשלום של 40 ש"ח.

הקורס הסתיים!

מוזמנים לצפות בהקלטות

תמונת גג קהילות.jpg

קהילות מורים

קהילות מורים לומדות בנושא שינוי אקלים לקידום חשיבה משותפת ושיח עמיתים פורה בנושא הוראת שינוי אקלים. 
הקהילות: 1) קהילת מנחי מורים, 2) קהילה ייעודית למורי מדעי הסביבה, 3) קהילה למורים בשפה העברית, 4) קהילה למורים בשפה הערבית.

הקהילות יפגשו בעיקר בזום וייתכן גם מפגש פנים מול פנים. בתשלום של 40 ש"ח. 

משאבים מהשתלמות עדכון ידע מדעי, תשפ"ד - היבטים מגוונים של שינוי אקלים

סדרת הרצאות מומחים מחזית המחקר והעשייה הסביבתית בנושא חדשנות אקלימית להתמודדות עם שינויי האקלים.

משאבים מקורסים לפיתוח מקצועי משנים קודמות

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

​השתלמות עדכון ידע מדעי, תשפ"ג - התמודדות עם שינויי האקלים

סדרת הרצאות מומחים מחזית המחקר והעשייה הסביבתית בנושא חדשנות אקלימית להתמודדות עם שינויי האקלים.

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

השתלמות עדכון ידע מדעי, תשפ"ב - יעדי האו"ם ה-SDGs

סדרת הרצאות מומחים מחזית המחקר והעשייה הסביבתית בנושא יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא.

bottom of page