top of page

פיתוח מקצועי

מרכז המורים בידינו מקיים מפגשי חשיבה, קורסים והשתלמויות לפיתוח מקצועי, השתלמויות והרצאות מומחים לעדכון ידע מדעי, לצד קהילות מורים בנושאי סביבה, שינויי אקלים, חינוך סביבתי וקיימות.

מוזמנים להירשם לקבלת גמול עם או בלי ציון.

בחלק מההשתלמויות ניתן יהיה להשתתף כשומעים חופשיים ואין צורך בהרשמה מראש.

בדף זה תוכלו למצוא פרטים נוספים על ההשתלמויות, קישורים להרשמה, וכן משאבים, כגון מצגות והרצאות, מהשתלמויות שנערכו בשנים עברו.

קורסים לפיתוח מקצועי - תשפ"ד

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

היבטים מגוונים של שינוי אקלים

סדרת הרצאות מקוונות ממגוון מומחים במסגרת השתלמות עדכון ידע מדעי. 12 מפגשי זום בימי ד' + סיור. 30 שעות אקדמיות.
ניתן להשתתף בהרצאות בודדות או בסדרה כולה. בתשלום של 40 ש"ח.

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

קהילות

קהילות מורים לומדות בנושא שינוי אקלים לקידום חשיבה משותפת ושיח עמיתים פורה בנושא הוראת שינוי אקלים.
קהילות מורים אזוריות של 30 שעות בהתאם למגורי המשתתפים.
השתלמות היברידית בתשלום של 40 ש"ח.

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

פועלים אקלים - צפון

השתלמות פועלים אקלים מתמקדת בחינוך לפעולה בדגש על שינוי האקלים ובשילוב האקתון.
30 שעות, 11 מפגשים בימי ג', בתשלום של 40 ש"ח

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

פועלים אקלים - מרכז

השתלמות פועלים אקלים מתמקדת בחינוך לפעולה בדגש על שינוי האקלים ובשילוב האקתון.
30 שעות, 11 מפגשים בימי ג', בתשלום של 40 ש"ח

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

לומדים שינוי אקלים מחוץ לכיתה - צפון

בהשתלמות זו נלמד את התיאוריה של שתי גישות ללמידה מחוץ לכותלי הכיתה - למידה חוץ כיתתית וחינוך מבוסס מקום - נתנסה בהן ונתכנן פעילות הוראה מותאמות אותן תוכלו ליישם עם תלמידיכם.
ההשתלמות היברידית, מיועדת למורים לחטיבה ולתיכון, 30 שעות לגמול וכוללת 10 מפגשים. בתשלום של 40 ש"ח.

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

לומדים שינוי אקלים מחוץ לכיתה - מרכז

בהשתלמות זו נלמד את התיאוריה של שתי גישות ללמידה מחוץ לכותלי הכיתה - למידה חוץ כיתתית וחינוך מבוסס מקום - נתנסה בהן ונתכנן פעילות הוראה מותאמות אותן תוכלו ליישם עם תלמידיכם.
ההשתלמות היברידית, מיועדת למורים לחטיבה ולתיכון, 30 שעות לגמול וכוללת 10 מפגשים. בתשלום של 40 ש"ח.

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

חקר למורי מדעי הסביבה

מהו אקוטופ? איך מלמדים חקר? איך מנסחים שאלת חקר?  
כל מה שרציתם לדעת על הנחיית אקוטופ.
השתלמות היברידית, 30 שעות בתשלום של 40 ש"ח.

משאבים מקורסים לפיתוח מקצועי משנים קודמות

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

​השתלמות עדכון ידע מדעי, תשפ"ג - התמודדות עם שינויי האקלים

סדרת הרצאות מומחים מחזית המחקר והעשייה הסביבתית בנושא חדשנות אקלימית להתמודדות עם שינויי האקלים.

השתלמות מורים מקוונת (1).jpg

השתלמות עדכון ידע מדעי, תשפ"ב - יעדי האו"ם ה-SDGs

סדרת הרצאות מומחים מחזית המחקר והעשייה הסביבתית בנושא יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא.

bottom of page