top of page

למידה בשגרת חירום

לאור המצב המיוחד בו אנו נמצאים, ארגנו עבורכם, המורים, מגוון של פעילויות חוויתיות המעודדות חוסן תוך שילוב למידה במגוון מרחבים. אנו מזמינים אתכם להיכנס, לעיין ולהתנסות עם תלמידיכם בפעילויות המוצעות.

מרחבי

למידה

וירטואליים

פיזיים

12085870_20944357.jpg

וירטואלי - סינכרוני

12085843_20944333.jpg

וירטואלי - אסינכרוני

12085790_20944278.jpg

פיזי - בסביבה הקרובה

11663371_20944400.jpg

פיזי - בכיתה

איורים: vectorjuice, Freepik

bottom of page