top of page

משאבי הוראה - אוויר

בדף זה תמצאו משאבים שפותחו או נערכו בשנים האחרונות על ידי מרכז בידינו (לשעבר מרכז המורים הארצי למורי מדעי הסביבה) בנושא משאב האוויר.  מוזמנים להוריד ולהשתמש במשאבים אלו להוראה בכיתות. שימו לב שחלק מהמשאבים כוללים בתוכם תרגום לערבית לתלמידים ולחלקם יש גרסה ערבית נפרדת. לחלק מהמשאבים יש בנפרד הנחיות למורים ותשובון.

נשמח לקבל משוב והערות למשאבים הללו, או הצעות וחומרים שאתם פתחתם ותרצו לשתף את כלל המורים.

אנא שלחו ל beyadeinu@technion.ac.il

יחידת הוראה - זיהום אוויר

יחידת הוראה

יחידת הוראה בת 3 שיעורים בנושא זיהום אוויר. יחידת הוראה זו מתייחסת למקורות השונים של זיהום האוויר, בדגש על זיהום האוויר שנובע כתוצאה מפעילות האדם ובפרט התעשייה וכן לבעיות הסביבתיות הנובעות מזיהום האוויר. יחידה זו כוללת את נושא החקיקה בתחום זיהום האוויר - חוק אוויר נקי ועיקרון חוק המזהם משלם המתייחס לכלל מפגעי הסביבה.

מטהרים את האווירה

מערך שיעור

פעילות סיכום ייחודית וחווייתית העוסקת בנושא אוויר. הפעילויות המרכיבות את המערך בנויות בסגנון "חדרי בריחה" המשלבות חידות ומציאת קודים. בכל פעילות על התלמידים לפתור חידה, לגלות את הקוד ולהזין אותו לטופס על מנת להמשיך לחידה הבאה. המערך משלב חידות בנושאים: ניטור אוויר, המקורות למזהמים האוויר, גזי חממה, הסכנות הבריאותיות של מגוון מזהמים, ודרכים לטיפול וצמצום זיהום האוויר.

לפעילות זו קיים מדריך למורה הנמצא תחת "משאבים למורים" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

bottom of page