top of page

פעילויות המרכז

מרכז המורים מקיים מדי שנה ימי עיון וכנסים, השתלמויות לפיתוח מקצועי של המורים, ומפרסם בכל שנה מספר גליונות של כתב העת הסביבתון. מוזמנים להתעדכן בארועים הקרובים או לעיין בתכני הכנסים הקודמים, להרשם לפיתוח מקצועי, לקרוא את העלונים ולהיעזר בתכנים כמשאבים להעשרה ולהוראה. 

שימו לב, כדי להיכנס למדריכים למורה יש לבצע הרשמה לאתר ולקבל אישור להרשמה. בהרשמה יש לציין תפקיד ושם בית הספר על מנת שנוכל לאשר את הרשמתכם.

bottom of page