top of page

משאבי הוראה - אתיקה ונושאים חוצי תחומים

בדף זה תמצאו משאבים שפותחו או נערכו בשנים האחרונות על ידי מרכז בידינו (לשעבר מרכז המורים הארצי למורי מדעי הסביבה) בנושא אתיקה ונושאים וחצי תחומים.  מוזמנים להוריד ולהשתמש במשאבים אלו להוראה בכיתות. שימו לב שחלק מהמשאבים כוללים בתוכם תרגום לערבית לתלמידים ולחלקם יש גרסה ערבית נפרדת. לחלק מהמשאבים יש בנפרד הנחיות למורים ותשובון.

נשמח לקבל משוב והערות למשאבים הללו, או הצעות וחומרים שאתם פתחתם ותרצו לשתף את כלל המורים.

אנא שלחו ל beyadeinu@technion.ac.il

כלכלה וסביבה - כלכלה סביבתית וכלכלת משאבי טבע בגישה מדעית-חברתית

פעילויות משחקית, רקע מדעי

מטרת העל של חינוך כלכלי בחינוך סביבתי היא להעצים את היכולת של התלמידים ליטול חלק פעיל בקבלת החלטות על נושאים סביבתיים. התלמידים שלנו חיים בחברה פתוחה, דמוקרטית עם כלכלת שוק. לפיכך הם נהנים לאורך חייהם מחירויות והזדמנויות להשפיע על פתרונות של בעיות סביבתיות, כצרכנים של מוצרים, כאינדיבידואלים הבוחרים מקצוע, כאזרחים פעילים למען הסביבה וכבוחרים של נציגי הציבור.

חוברת העשרה זו פותחה במטרה להניח יסודות ללימוד הכלכלי-סביבתי בגישה סוציו-מדעית. העיסוק באופן הזה ברעיונות כלכליים והסביבתיים, נעשה מתוך ניסיון לקרב רעיונות אלו אל עולמו של התלמיד ואל המפגש שלו עם בעיות סביבתיות, שעמם הוא נפגש הן ב-"עולם האמיתי" והן באמצעות תכנית הלימודים.

כיצד אנו מעריכים שימושי קרקע

פעילות משחקית, למידה חוץ-כיתתית

פעילות זו נועדה לחשוף את המורכבות של קבלת החלטות בניהול שימושי קרקע, במצב שבו יש לשקול אינטרסים המתחרים זה בזה. כמו כן, הפעילות מאתגרת את התלמידים  לחשוב כיצד לתמחר משאבים טבעיים כגון עצים ומים

נקיים.

מנהיגות סביבתית

מערך שיעור

פעילות זו מיועדת לעסוק במושג מנהיגות סביבתית. במסגרתה יכירו התלמידים דמויות של בני נוער אשר גילו מנהיגות סביבתית ולא נשארו אדישים, הם פעלו ועשו מעשה בנושאי אקלים וסביבה.

התלמידים יקראו קטעי קריאה המספרים על פעילותן של דמויות שונות - לאה נמוגרוה, ריאן הרליאק, סוורן סוזוקי, ג'רום פוסטר, מתוך כוונה שירצו בהשראתם לקדם עשייה סביבתית מקומית.

התכנית להעתקת מפעלי מפרץ חיפה לדרום

הצעה לפעילות

בפעילות זו התלמידים נחשפים לאחרונה פורסמה תכנית שמקדמות רשות מקרקעי ישראל והמועצה האזורית רמת נגב, להקמת אזור תעשייה בנגב שישמש לפעילות פטרוכימית, כלומר להעתיק את מפעלי מפרץ חיפה לנגב, ובמקומם לבנות במפרץ חיפה כ 50-100 אלף יחידות דיור. הפעילות מבוססת על כתבה שפורסמה ב-23.12.19 ב-TheMarker

בפעילות זו נבחן מהם היתרונות ומהם החסרונות בהעתקת המפעלים לנגב ומה עמדתם של בעלי העניין. הפעילות מדמה סימולציה של ועדת תכנון המתכנסת לשמיעת טיעוני הצדדים השונים.

חשיבות היציאה לטבע

הצעה לפעילות

בפעילות זו חושפים את התלמידים לחשיבות הטבע בחיי האדם ומעודדים אותם לפעילות אקטיביסטית למען הטבע. מחקרים רבים מצאו שהשהייה בטבע והפעילות הגופנית בו חשובות ותורמות לבריאות הנפשית.והפיזית שלנו מגפת הקורונה הדגישה את הצורך והחשיבות בפעילות בחוץ. הפעילות באמצעות כלים דיגיטליים אינטראקטיביים: מנטימטר ופדלט.

יחידות הוראה אינטגרטיביות במדעי הסביבה - NIMBI

יחידת הוראה

יחידת הוראה בת 4 שיעורים בנושא - לא בחצר ביתי או (Not in my back yard ובקיצור – MINBY) הוא ביטוי המשקף תופעה שבה תושבים מתנגדים למטרד לא רצוי כגון מפעל מרעיש או מזהם, כביש ראשי או אנטנה סלולארית בסביבת ביתם. במקרים אלו, על פי רוב, התושבים מתנגדים לבניית במטרדם בשל חשש לבריאותם ומתוך דאגה לירידת ערך הנכסים שלהם. כתוצאה מכך, לעיתים קרובות המטרד נודד לאזורים מוחלשים שבהם אין אוכלוסייה המביעה התנגדות. לכן נושא זה קשור ישירות להיבטים של צדק סביבתי, כלומר חלוקה צודקת של מפגעים סביבתיים בקרב אוכלוסיות שונות ובאזורים גאוגרפיים שונים

דילמת היצוא של הגז הטבעי

פעילות משחקית

פעילות זו נועדה לאפשר לתלמידים לחקור מקרה מ"העולם האמיתי". דרך החקירה של נושא כלכלי, הנמצא על סדר היום הפוליטי, הציבורי והחדשותי בישראל מזה מספר שנים. הפעילות מאפשרת לתלמידים להפנים את המשמעויות של ההיבטים התיאורטיים של כלכלה וסביבה ולהשתמש בהם לצורך ניתוח של בעיות ממשיות. במסגרת פעילות זו, התלמידים מפתחים יכולות של הנמקה וקבלת החלטות או נקיטת עמדה כלפי דילמות סביבתיות מורכבות. זוהי דוגמה ללמידה רב תחומית, שבה סוגיה סביבתית אחת מאפשרת למידה של תכנים שונים מתוכנית הלימודים.

יחידות הוראה אינטגרטיביות במדעי הסביבה - עקרון הזהירות המונעת

מערך שיעור

היחידה עוסקת בנושא עיקרון הזהירות המונעת שהוא מושג חוצה נושאים. יחידה זו מדגימה למידה אינטגרטיבית במודל הרב תחומי, כאשר המושג עיקרון הזהירות המונעת נלמד בהיבטים סביבתיים שונים (קרינה בלתי מייננת, חומרים מסוכנים, מערכות אקולוגיות והנדסה גנטית).

הטרגדיה של נחלת הכלל

פעילוות משחקית

הפעילות מדגימה את "הטרגדיה של נחלת הכלל", ומובילה לדיון על פתרונות אפשריים. מטרת הפעילות היא להדגים את הטרגדיה, הן הסביבתית והן הכלכלית, הצפויה להתרחש כאשר הדייגים רודפים אחר אינטרס עצמי כלכלי, ללא מתן תשומת לב למחזורים הטבעיים ולגבולות של המשאבים ומבלי למזער את ההשפעה על הסביבה. הפעילות מסתיימת בדיון עם התלמידים והיא יכולה לשמש כמשל לטווח הרחב של תופעות המרעה המשותף, הכולל זיהום אוויר, ניצול יתר של עצים ומחצבים ופיתוח של בינוי על שטחי אדמה.

מילון מונחים בכלכלה סביבתית

רקע מדעי

מילון מונחים הקשורים בכלכלה סביבתית.

bottom of page