top of page

מנהיגות סביבתית

מערך שיעור

אקטיביזם סביבתי

פעילות זו מיועדת לעסוק במושג מנהיגות סביבתית. במסגרתה יכירו התלמידים דמויות של בני נוער אשר גילו מנהיגות סביבתית ולא נשארו אדישים, הם פעלו ועשו מעשה בנושאי אקלים וסביבה.

התלמידים יקראו קטעי קריאה המספרים על פעילותן של דמויות שונות - לאה נמוגרוה, ריאן הרליאק, סוורן סוזוקי, ג'רום פוסטר, מתוך כוונה שירצו בהשראתם לקדם עשייה סביבתית מקומית.

bottom of page