top of page

התכנית להעתקת מפעלי מפרץ חיפה לדרום

הצעה לפעילות

אתיקה

בפעילות זו התלמידים נחשפים לאחרונה פורסמה תכנית שמקדמות רשות מקרקעי ישראל והמועצה האזורית רמת נגב, להקמת אזור תעשייה בנגב שישמש לפעילות פטרוכימית, כלומר להעתיק את מפעלי מפרץ חיפה לנגב, ובמקומם לבנות במפרץ חיפה כ 50-100 אלף יחידות דיור. הפעילות מבוססת על כתבה שפורסמה ב-23.12.19 ב-TheMarker

בפעילות זו נבחן מהם היתרונות ומהם החסרונות בהעתקת המפעלים לנגב ומה עמדתם של בעלי העניין. הפעילות מדמה סימולציה של ועדת תכנון המתכנסת לשמיעת טיעוני הצדדים השונים.

bottom of page