top of page

ביטויים של שינוי אקלים באמנות

20 במרץ 2024

מיכאל קידר

האם ניתן לקשור בין נושא שינוי האקלים לבין אמנות?

האמנות החזותית בפרט והאמנויות בכלל מביאות לידי ביטוי סיפורים, רעיונות ותחושות אישיות ואנושיות. הן גם יודעות לספר את הסיפור של האנושות כולה.

שינוי האקלים בא לידי ביטוי דרך הסברים מדעיים - ניתן לכמת אותו, להסביר מדוע קיים, מה השפעתו ומה חוזה לנו העתיד בהקשרו.

לצד המדע, שינוי האקלים ייצר ומייצר מופע אנושי של מהלכים, תחושות וביטויים - מתוך אלה מוצג נושא שינוי האקלים בהרצאה דרך האמנות.

מיכאל קידר, מרצה במחלקה לעיצוב טקסטיל, שנקר. מעצב טקסטיל, מומחה לקיימות בטקסטיל, יזם בתחום הטקסטיל לשוק המוסדי

bottom of page