top of page

זו לא אשמתי? אחריות אישית לנזקי משבר האקלים

3 באפריל 2024

ד״ר יאיר לוי

ד״ר יאיר לוי, מרצה בכיר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב

bottom of page