top of page

זו לא אשמתי? אחריות אישית לנזקי משבר האקלים

3 באפריל 2024

ד״ר יאיר לוי

לנגד עינינו ממש, הופך משבר האקלים למציאות מחמירה והולכת של פגעי טבע וסביבה. ההיקף האדיר של המשבר וגורמיו המסועפים עלולים לגרום לכל אחד.ת מאיתנו לחוש כשחקנים שוליים וחסרי אונים במחזה האימים המתרגש עלינו, ואולי אף כפטוּרים מאחריות להתמודד עם נזקיו. ההרצאה עוסקת במידת האחריות האישית שלנו לנזקי המשבר ומהן החובות המוסריות הנגזרות מכך, אם בכלל.

ד״ר יאיר לוי, מרצה בכיר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. חוקר פילוסופיה של המוסר ופילוסופיה של הנפש.

bottom of page