top of page

משבר האקלים בראי המשפט

13 במרץ 2024

ד“ר דוד שור

במרכז ההרצאה עומדים ההסדרים הבינלאומיים המרכזיים בנושא שינוי האקלים, אך היא עוסקת גם ברקע להסדר הזה וגם בהתייחסות לנושא במשפט הישראלי. ההרצאה פותחת בפרוטוקול מונטריאול, העוסק בנושא סביבתי קשור אך אחר (ההגנה על שכבת האוזון) אך שימש תקדים חשוב להסדרים בנושא שינוי האקלים. על רקע זה נסקר את ההסדר הבינלאומי הבסיסי בנושא שלנו, אמנת המסגרת של האו"ם בדבר שינוי האקלים (1992) ובפרוטוקול קיוטו, ואחר כך צוללים בהרצאה לכלי המשפטי החשוב ביותר כיום, הסכם פריז (2015), ולמקומה של ישראל בהסדר בינלאומי זה. בסוף דנים בכלים משפטיים במשפט הישראלי הפנימי שעשויים להיות רלוונטיים לנושא.

ד"ר דוד שור, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א, מלמד דיני סביבה, דיני נזיקין והיסטוריה של המשפט.

bottom of page