top of page

פורום האקלים הישראלי - יוזמות בין מגזריות פורצות דרך

24 בינואר 2024

ד“ר דב חנין

ההרצאה עוסקת בממדים החברתיים של משבר האקלים ובאתגר שהמשבר מציב לדמוקרטיה וכן בהזדמנויות שהמשבר הזה פותח בפני העולם, ובפני ישראל במיוחד, לקדם שינוייים לטובה בחיינו כחברה.

ד“ר דב חנין, יו“ר פורום האקלים הישראלי

bottom of page