top of page

שינוי אקלים בעידן נתונים ומידע – בינה מלאכותית, נתוני עתק וניטור מרחוק

6 במרץ 2024

ד“ר זהר ברנט יצחקי

משבר האקלים שפוקד את עולמנו ועשוי אף להכחיד את הביוספירה ואת האנושות מהווה את אתגר העיקרי מולו אנו ניצבים. נראה שבכל תרחיש אפשרי יחריף משבר האקלים ויקשה על החיים על פני כדור הארץ.

עם זאת, הקידמה שאחראית על חלק גדול מהגורמים שהביאו למשבר האקלים, טומנת בחובה גם הזדמנות. ההתפתחות הטכנולוגית האדירה שעוברת על האנושות בשנים האחרונות כוללת גם התפתחות דרמטית בעיבוד וניתוח נתונים ששיאה מתבטא בפיתוחה ושגשוגה של הבינה המלאכותית. האיסוף המאסיבי של נתונים, בשילוב עם יכולות קוגניטיביות של אלגוריתמים ומחשבים מאפשרים להתמודד עם אתגרים מורכבים מעולמות כגון כלכלה, רפואה ואף אקלים.

בהרצאה שלפנינו נבין את הבסיס של למידת מכונה ואינטליגנציה מלאכותית, ונכיר את הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיות אלה כדי להתמודד עם משבר האקלים.

ד“ר זהר ברנט יצחקי, המרכז האקדמי רופין

bottom of page