top of page

אולי עוד לא אכלנו אותה? מערכת המזון בעידן שינוי אקלים

22 במרץ 2022

ד"ר חגית אולנובסקי

הרצאה העוסקת במערכת המזון בעידן שינוי האקלים, בהתייחס לבטחון תזונתי ושימור מזון.

ד"ר חגית אולנובסקי , שמובילה את הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, אותו הקימה מתוך מטרה לקדם תזונה בריאה ובת קיימא (סביבתית וחברתית) על בסיס ידע מדעי ולטובת כל תושבי ישראל. ד"ר אולנובסקי הינה יועצת עצמאית לניהול סיכוני בריאות וסביבה בישראל, ועובדת עם המשרד להגנת הסביבה (מדענית ראשית ואגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי), עם רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, עיריית תל-אביב ועיריית אשדוד, ארגונים, חברות וגופים נוספים.

bottom of page