top of page

טרופיקליזציה של הים התיכון בשל שינוי אקלים ופלישות מינים - אתגר לשמירת טבע

29 במרץ 2022

פרופ' גיל רילוב

ההרצאה עוסקת ביעדים מס' 13 ו-14 לפיתוח בר קיימא של האו"ם בהתייחס לנושא שימור משאבים ימיים.

פרופ' גיל רילוב, אקולוג ימי, חוקר בכיר במכון הלאומי לאוקינוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל, פרופסור חבר בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה. עוסק בתחומי מחקר הקשורים לאקולוגיה ימית ושימור ולאקולוגיה קהילתית. מוביל את מעבדת המחקר Marine Community Ecology.

bottom of page