top of page

יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא

18 בנובמבר 2021

גב' צרויה שבח

בשנת 2015 התכנסה הקהילה הבינלאומית, הכוללת את מדינות ה-OECD והמדינות הפחות מפותחות, במטרה לגבש חזון משותף לפיתוח בר-קיימא עד 2030. גיבוש החזון המשותף והחתירה להשגתו תהובילו לבניית תכנית בעלת שבעה עשר יעדים מרכזיים במגוון תחומים, שמטרתם להביא את האנושות לרווחה ושלומות (well being) של כלל האנושות. יעדים אלו מכונים SDG’s-Sustainable Development Goals. מתוך יעדי העל, הוגדרו 169 מטרות אופרטיביות לקידום היעדים, ו-242 מדדים להערכת ההתקדמות ביישומם והשגתם בכל מדינה.

ההרצאה ניתנה על ידי גב' צרויה שבח, עורכת הדו"ח הממשלתי של יעדי האו"ם, המפרטת בהרצאתה על מהות ה SDG's וחושפת את הצעדים וההערכה שנעשים בארץ על מנת להשיג את החזון ב-2030. הרצאה זו היא הראשונה בסדרת ההרצאות העוסקות ביעדי האו"ם, שניתנו במסגרת פיתוח מקצועי למורים מטעם מרכז המורים בידינו לחינוך סביבתי ולקיימות.

bottom of page