top of page

יעד 11 - ערים מקיימות, מכילות וחסונות

1 בפברואר 2022

ד"ר אורלי רונן רותם

בהרצאתה, ד"ר אורלי רונן רותם עוסקת בנושא של ערים וקהילות מקיימות וכוללת סקירה של יעדי האו"ם בהקשר לתפיסות של קיימות ופיתוח בר קיימא (מערכת היחסים בין חברה, כלכלה וסביבה), נתונים על ההתפתחויות בעשור האחרון אשר משפיעות על תפיסות אלו ודוגמאות לפתרונות לקהילות עירוניות. כמו כן, ד"ר אורלי רונן רותם מתייחסת בהרצאתה לדו"ח היערכות ישראל למשבר האקלים שסוקר את היערכות מדינת ישראל בעקבות הפעולות המרכזיות הננקטות כיום בעולם בנוגע לשינויי האקלים ולמדריך להכנת תוכנית פעולה מקומית להיערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת אשר הופק בשיתוף משרד י ממשלה, מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15.

ד"ר אורלי רונן רותם הינה מייסדת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית בבית ספר פורטר ללימודי סביבה, מנכ"ל לשעבר של מרכז השל לקיימות ומייסדת המרכז לקיימות מקומית במרכז השל. לאורלי תואר שלישי בגיאוגרפיה ותכנון ערים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים ומדיניות ציבורית. אורלי מובילה מזה כעשור את הקיימות המקומית בישראל דרך הכשרות, פיתוח מסגרות אסטרטגיות ויצירת כלים לרשויות המקומיות ולקהילות התושבים.

bottom of page