top of page

שרשראות אספקה וכלכלה מעגלית והקשר שלהן לשינויי האקלים

24 בינואר 2023

צרויה שבח

מהי כלכלה מעגלית וכיצד משפיעה על שינוי האקלים? אלו טכנולוגיות קיימות על מנת להפחית פליטות גזי חממה בשרשראות האספקה?

על אלו ועוד בהרצאה.

צרויה שבח, בי"ס פורטר, אוניברסיטת תל אביב

bottom of page