top of page

סיור וירטואלי

הצעה לסיור וירטואלי בפארק אריאל שרון שמסגרתו נחשפים לתהליך השיקום שהאתר עבר, ומתייחסים לדרכי טיפול בפסולת, שימוש בפסולת לאנרגיה ותהליכי פירוק של חומר אורגני

אתר חיריה פארק אריאל שרון ופארק המיחזור

bottom of page