top of page

הצעה לפעילות

בפעילות זו התלמידים נחשפים להשפעות התיירות על הסביבה ולתיירות האקולוגית כפתרון לבעיה. 

ישראלים ידועים כעם מטייל, ויעידו על כך כמויות הנופשים השוטפים את אתרי הארץ השונים בימי חג ומועד. אולם לתופעה המבורכת של תיירות ונופש יש גם צד יפה הרבה פחות: השארת אשפה בשטח, הבערת אש במקומות אסורים, הצבת זרקורים ומקורות אור אחרים וגרימת רעש חזק, כל אלו ועוד משפיעים על הסביבה הטבעית ומזיקים לה. אתרי תיירות ונופש נלחמים בתופעה ומנסים למצוא לה פתרונות וגם הארגון למען תיירות אקולוגית ובת קיימא בישראל עושה מאמצים להעלות את הנושא לסדר היום.

מחיר החופש : פגיעה סביבתית של מטיילים

bottom of page