top of page

הרצאה מוקלטת

ערים רבות ברחבי העולם עושות מאמצים ומשקיעות משאבים כדי להפוך "חכמות" ולמתג עצמן ככאלה. האם כל עיר שמצטיידת במאות חיישנים הופכת מיד לעיר חכמה? ד"ר ענת צ'צ'יק משיבה על שאלה זו כמו גם על שאלות אחרות ובהן: מה הם האיומים שטומנת בחובה עיר חכמה, מי הם המרוויחים הפוטנציאלים ומי הם המפסידים ואם "חכם" בהכרח מתבסס על טכנולוגיה מתקדמת. בהרצאה מתבוננת המרצה באופן ביקורתי על העיר החכמה ונותנת דוגמאות מהעולם. כמו כן נסקרים שני מחקרים אקדמיים המדגימים מקצת מהאתגרים העומדים בפני מנהיגי הערים בבואם ליישם פתרונות חכמים.

ערים חכמות - סיכויים וסיכונים

bottom of page