top of page

חדשנות אקלימית
הכנס הארצי ה-13 למורים למדעי הסביבה

תמוז תשפ"ג, יוני 2023

סיכום הכנס

מושב פתיחה

הקלטת המושב

• ד"ר גילמור קשת-מאור - מנהלת אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית, משרד החינוך
• גב’ סאמיה אבו חיט – מפמ”ר מדעי הסביבה, אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית, משרד החינוך
• פרופ’ טלי טל – דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
  היועצת המדעית של בידינו | מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות
• ד”ר נירית לביא אלון – מנהלת בידינו | מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות, הטכניון

מצגת

מושב 1: חדשנות אקלימית

הקלטת המושב

חדשנות אקלימית בטכניון | פרופ‘ אבנר רוטשילד, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים, טכניון

מצגת

איך לכמת צל? שיטות מבוססות נתונים לקידום הצללה ונטיעת עצי רחוב בערים בישראל | ד“ר אור
אלכסנדרוביץ‘, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

מצגת

מושב 2: סיורים

לתיעוד הסיורים בפאדלט

H2OLL - מערכת עצמאית להפקת מים מן האוויר | אילן כץ, יזם ומנהל פיתוח, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

מנוע חדשני לניצול חום מבוזבז ואנרגיה סולארית לפי דרישה | פרופ‘ כרמל רוטשילד, הפקולטה להנדסת מכונות

טכנולוגיות להפחתת אובדן מזון | פרופ‘ אסתר סגל, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

טכנולוגיות להדפסת חומרים בבניינים להקטנת השפעתם האקלימית | אדר' שני ברט, הפקולטה לאדריכלות

ותכנון ערים

הסוללות של המחר | ד“ר נטע יצחק, המערך לאחסון ואגירת אנרגיה, הפקולטה להנדסה ומדע של חומרים

ייצור חשמל מבוזר באמצעות מיקרו טורבינות | פרופ‘ גו‘ לפקוביץ‘, מר אלכס קליימן, הפקולטה להנדסת

אווירונאוטיקה וחלל

פיתוח פלטפורמות חדשניות לבשר מתורבת | ד“ר לימור ברוך, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

פוטוקטליזה להמרת אנרגיה סולארית לדלק | פרופ‘ לילך עמירב, הפקולטה לכימיה

מושב 3: פאנל תוצרי פיתוח ומשאבי הוראה של מרכז ”בידינו“ | מנחה: שני צור

הקלטת המושב, מצגת

מאמרים מעובדים ומעטפות פדגוגיות לסרטוני מעלה וחצי | ד“ר קרן לוי
חינוך לעשייה פעילה והאקתונים | ד“ר גולי אורטל עברי
חינוך מבוסס מקום ולמידה חוץ כיתתית | ד“ר נירית לביא אלון


מושב 4: מורים מציגים - ממורה למורה

הקלטת המושב

עשייה סביבתית בבית הספר בנושא שינויי אקלים ואובדן מזון | סוהיר סורה

מצגת

קיימות בתיכון מקיף אום אלפחם | גדיר זועבי

מצגת


תמונות מהכנס

תוכנית הכנס.png
bottom of page