top of page

על שינוי אקלים ומגוון ביולוגי
הכנס הארצי ה-12 למורים למדעי הסביבה

סיוון תשפ"ב, יוני 2022

סיכום הכנס

מושב פתיחה

• ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית, משרד החינוך
• גב’ סאמיה אבו חיט – מפמ”ר מדעי הסביבה, אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית, משרד החינוך
• פרופ’ טלי טל – דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
   היועצת המדעית של בידינו | מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות
• ד”ר נירית לביא אלון – מנהלת בידינו | מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות, הטכניון

הקלטת ההרצאה

מושב 1: על שינויי אקלים ומגוון ביולוגי

אקלים ומגוון ביולוגי - שני צידי המטבע - פרופסור תמר דיין, יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

הקלטת ההרצאהמצגת

השפעת שינויי אקלים על בעלי חיים יבשתיים - ד"ר אופיר לוי, ביה"ס לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

הקלטת ההרצאהמצגת

השלכות שינוי האקלים בנחל חרמון כמקרה בוחן, ואסטרטגיות לפתרון - אביב אבישר, מכון דש"א, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

הקלטת ההרצאה, מצגת

מושב 2: מורים מציגים - ממורה למורה

פדגוגיה מותאמת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - אסף פז, מקיף י"א ע"ש יצחק נבון אשדוד

הקלטת ההרצאה

סימולציית rode ED - קבלת החלטות בשימוש במקורות אנרגיה שונים - שרית אמיתי, בית ספר קבוצת יבנה

הקלטת ההרצאה, מצגת

סיפורים במדעי הסביבה - משה וולפסון, מקיף ח', ראשון לציון

הקלטת ההרצאהמצגת

מה בין חקלאות עירונית לנשירה מבית הספר? - רחאב דעיס, עבדאללה מח"ט, ירושלים

הקלטת ההרצאה, מצגת

מושב 4: על חקר ואקוטופים

מחוון חדש להערכת האקוטופ, הצעות לאקוטופים בסביבה הקרובה והוראה מרחוק - אלה סלע מיכאלוב, תיכון דרכא בית ירח

מצגת

פעילות חקר לניטור מגוון המינים - נדב גופר, צעד ירוק

מצגת

עבודות חקר במו“פ חצבה - רביטל סבג, תיכון עין גדי

מצגת

תוכנית הכנס.png
bottom of page