top of page
Background picture.jpg

התמודדות עם שינויי האקלים

מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות שמח להזמינכם להשתלמות 30 שעות,  להעשרת הידע המדעי.  בהשתלמות זו נחשף להרצאות של מומחים הנמצאים בחזית המחקר והעשייה הסביבתית. הנושא המרכזי של ההשתלמות יעסוק בנושא חדשנות אקלימית להתמודדות עם שינויי האקלים

ההשתלמות ניתנת בשני מסלולים – עם ובלי ציון. השתלמות עם ציון כוללת הגשת משימה של פיתוח יחידת הוראה באחד מנושאי ההרצאות (הנחיות למטה) והצגה במפגש פא"פ במסגרת הסיור ב 28.3.23. 

ההשתלמות מתאימה גם לאופק חדש (רק במסלול של גמול עם ציון).

פרטי ההשתלמות

תכנית ההשתלמות: 10 מפגשים סינכרונים בימי ג' אחת לשבועיים (19:00 - 20:45) הכוללים הרצאה של  מומחה בתחום הדעת  - 23 שעות אקדמיות.

מפגש פנים אל פנים הכולל סיור בתאריך 28.3.23 בשעות 09:30-15:30 (7 שעות אקדמיות) וגם הצגת תוצרים של המשתתפים במסלול עם ציון.

להרשמה להשתלמות נא לחצו כאן.

עלות ההשתתפות בהשתלמות לקבלת גמול היא 40 ש"ח  - קישור לתשלום.

ההשתתפות בסיור כרוכה בתשלום סמלי של 30 ש"ח ופתוחה גם למורים שאינם רשומים להשתלמות.

מורים המתעניינים בנושא ואינם מעוניינים לקבל גמול על ההשתתפות בהשתלמות, מוזמנים להשתתף בהרצאות גם ללא תשלום וללא גמול.

קישורים לזום ההשתלמות יישלחו לקראת המועד של כל מפגש.

תוכנית המפגשים

השתלמות מורים מקוונת.jpg
bottom of page