top of page

כלים ליצירת חוסן קהילתי בהתמודדות עם שינוי האקלים

17 בינואר 2024

ד“ר אלה ברנד-לוי

ההרצאה עוסקת בשינויי האקלים, אוכלוסיות פגיעות וחוסן קהילתי. מי הן האוכלוסיות הפגיעות לשינויי האקלים ומדוע? וכן מה ניתן לעשות כדי לחזק את הערכותן בדגש על פיתוח חוסן קהילתי? 

ד"ר אלה ברנד-לוי, עובדת סוציאלית, כיום מנהלת מקצועית של תחום התעסוקה והקהילה במערך התכניות לטיפול בעוני של משרד הרווחה והביטחון החברתי. לשעבר עמיתת ממשק במשרד הרווחה, תכנית של האגודה הישראלית לאקולוגיה, במסגרתה הובילה את כתיבת התכנית להערכות לשינוי האקלים של משרד הרווחה.

bottom of page