top of page

סוף העונה -על אופנה, אקלים וחברה

31 בינואר 2024

ד“ר מיטל פלג מזרחי

מה הקשר בין שונית האלמוגים לג'ינס, האם H&M טובים יותר לסביבה משאנל, מה הן ההשלכות הסביבתיות וחברתיות של תעשיית האופנה ואיך הבגדים שלגופנו הפכו לתעשייה השנייה המזהמת ביותר בעולם.

במסגרת ההרצאה נתחקה אחר מסלול החיים של הבגד, משלב גידול הכותנה ועד לקבירה באדמה, נאיר זרקור על תנאי ההעסקה של הפועלות במדינות עולם שלישי, נעמיק בדפוסי הצריכה ובארון הבגדים שלנו ונכיר דפוסי צריכה אלטרנטיביים לחובבות אופנה עם מצפון סביבתי.

ד“ר מיטל פלג מזרחי, חוקרת אופנה בת קיימא וצדק סביבתי ומנהלת תנועת מתלבשות לאופנה הוגנת ומקיימת

bottom of page