top of page

בשנים האחרונות, משרד החינוך  מקדם תהליך של הרחבת המודעות לנושא שינוי האקלים בהיבטיו השונים, ושואף להכניס את הוראת הנושא לכל שכבות הגיל. במקביל, מערכת החינוך מקדמת תהליכי פיתוח מקצועי למורים בנושא שינוי אקלים במטרה לאפשר למידה מיטבית של הנושא.
קהילות מורים לומדות בתחום שינוי אקלים מיועדות למורות ומורים שרוצים לעשות חשיבה משותפת ולקדם שיח עמיתים פורה בנושא הוראת שינוי אקלים. מטרת הקהילה היא לאפשר התפתחות מקצועית, שיתוף של דילמות ורעיונות תוך כדי שיפור ההוראה וקידום למידת התלמידים והתלמידות.

במהלך תשפ"ד נפתח מספר קהילות מורים בנושא שינוי אקלים של 30 שעות:  קהילת מנחי מורים, קהילה ייעודית למורי מדעי הסביבה, קהילה למורים בשפה העברית וקהילה למורים בשפה הערבית.

 

הקהילות מיועדות למורי גיאוגרפיה ותחומי המדעים בחטיבת ביניים ובתיכון, עם ניסיון הוראה ובסיס ידע בתחום שינוי אקלים. עדיפות למורים שעברו השתלמות בתחום. מספר המקומות מוגבל. הקהילות יפגשו בעיקר בזום וייתכן גם מפגש פנים מול פנים. השתתפות בקהילה מזכה בגמול עם  ציון (מותנה בהגשת מטלה). יש להרשם במצפן לפי מספר פתרון הלמידה של כל קהילה. ההשתתפות בתשלום של 40 ש"ח.  

 

הצטרפו אלינו! 🙂

לשאלות ניתן לפנות לד"ר הגר ליס ב- hagarlis@gmail.com  או בטלפון 0547871088

קהילת מנחי מורים

קהילה המיועדת למורים מובילים בעלי ידע בנושא שינוי אקלים וניסיון קודם בהנחיית השתלמויות ו/או קהילות. המשתתפים נבחרו על פי התאמתם. חלק מהמשתתפים מובילים השתלמויות ומנחים קהילות בנושא שינוי אקלים כבר השנה וחלקם יובילו בעתיד. הקהילה בהנחיית ד"ר הגר ליס וד"ר נירית לביא אלון נפתחה בינואר.

קהילות מורים מובילים של מדעי הסביבה בנושא שינוי אקלים

קהילה זו מיועדת למורים ומורות המלמדים מדעי הסביבה שרוצים לעשות חשיבה משותפת ולקדם שיח עמיתים פורה בנושא הוראת שינוי אקלים. מטרת הקהילה היא לתת מענה להוראת נושא חדש בתוכנית הלימודים במדעי הסביבה  ולבנות ולהתאים חומרי לימוד, פעילויות לימודיות ומבחנים בנושא שינוי אקלים. נעסוק גם בחיזוק והרחבת הידע הקיים ונתייחס לתפיסות נאיביות בתחום. הקהילה היא מקום להתפתחות מקצועית, שיתוף של דילמות ורעיונות תוך כדי שיפור ההוראה וקידום למידת התלמידים והתלמידות בדגש על הקניית אסטרטגיות חשיבה ויכולת למידה  ועיבוד וארגון חומר ממקורות שונים. 

ההשתלמות מקוונת וכוללת 6 מפגשים סינכרונים ו-4 אסינכרונים ובסה"כ 30 שעות עם גמול. המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בימי ראשון  בין  19:00 ל 21:30. ההרשמה תהיה דרך מערכת מצפן. השתתפות בעלות של 40 ש"ח. 

 

הקהילה בהנחיית מוסטפא עוסמאן וערין ח'מאיסי

 

מספר פתרון למידה להרשמה במצפן: 227169 | מחזור מספר 1

קהילת מורים בנושא שינוי אקלים בשפה הערבית

הקהילה מיועדת למורים בתחומי המדעים והגיאוגרפיה שכבר עברו השתלמות בנושא ויש להם ניסיון הוראה בתחום. מטרת הקהילה היא לתת מענה להוראה בימים מורכבים אלו, תוך מתן דגש על התמודדות ומתן חוסן רגשי  בשעת חירום והתאמת פעילויות לימודיות בנושא שינוי אקלים לעת הזו. נעסוק גם בחיזוק והרחבת הידע הקיים ונתייחס לתפיסות נאיביות בתחום וכן בכלים פדגוגים מגוונים בנושא. 

ההשתלמות מורכבת  מ -30 שעות עם גמול ותכלול 8 פגשים סינכרוניים, מפגש אחד א-סינכרוני  ומפגש פא"פ אחד. המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים בימי ראשון בין השעות  18:00 ל- 20:15 ההרשמה תהיה דרך מערכת מצפן. השתתפות בעלות של 40 ש"ח.

 

הקהילה בהנחיית ד"ר עזיז אבו אחמד ונסרין קראקרה תתקיים בשפה הערבית בלבד.

מספר פתרון למידה להרשמה במצפן: 227175 | מחזור מספר 1

קהילת מורים בנושא שינוי אקלים בשפה העברית

מטרת הקהילה היא לתת מענה להוראת שינוי אקלים בימים מורכבים אלו, תוך מתן דגש על התמודדות רגשית בשעת חירום והתאמת פעילויות לימודיות בנושא שינוי אקלים לעת הזו. נעסוק גם בחיזוק והרחבת הידע הקיים ונתייחס לתפיסות נאיביות בתחום וכן בכלים ופרקטיות להוראה. נשתף רעיונות, נלמד זה מניסיונו של זה  ונעשיר את מאגרי ההוראה של כולנו .

הקהילה כוללת 30 שעות עם גמול ופתוחה למורי מדעים בתיכון וחט"ב ולמורי גיאוגרפיה אדם וסביבה. רוב המפגשים יהיו מכוונים ומפגש אחד יתקיים פנים מול פנים. חשוב להדגיש כי לא מדובר בהשתלמות אלא בקהילה בה הדגש לא על ידע אלא על חקר פרקטיקת ההוראה של התחום. לכן השתתפות בקהילה מתאימה למורים עם בסיס ידע בנושא שעברו לפחות השתלמות אחת.

 

המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בימי ראשון  בין 19:00-21:15. ההרשמה תהיה דרך מערכת מצפן וההשתתפות בעלות של 40 ש"ח. 

 

מטרות

  1. לייסד ולתחזק קהילת מורים בתחום שינוי אקלים 

  2. העמקת ידע פדגוגי וחקר פרקטיקה הוראה בנושא באמצעות חקרי מקרה ולמידת עמיתים

  3. מתן מענה להוראה בנושא שינוי אקלים בשעת חירום - התמודדות חברתית רגשית, פעילויות מותאמות  

  4.  מתן מענה לצרכי המורים - חיזוק ידע נדרש, כלים, הטמעת חומרים.

 

גמול ומטלת הגשה

השתתפות בקהילת מזכה  בגמול וכוללת חובת נוכחות ב-80% מהמפגשים והגשת מטלת סיכום. מטלה הסיכום מורכבת מתיק עבודות שמכיל שלוש עבודות שיתופיות ורפלקציה אישית. נגדיר את טיב העבודות יחד עם משתתפי הקהילה , כדי להתאים את תוצרי העבודה המשותפת לצרכים בשטח. העבודה תוגש עד 45 יום לאחר סיום מפגשי הקהילה.

 

הקהילה בהנחיית אדיתה אבן אריה והגר ליס.

מספר פתרון למידה להרשמה במצפן: 228332 | מחזור מספר 1

bottom of page