top of page

פיתוח מקצועי תשפ"ד

קהילות

All Hands In

קהילות מורים לומדות בנושא שינוי אקלים לקידום חשיבה משותפת ושיח עמיתים פורה בנושא הוראת שינוי אקלים. 
קהילות מורים אזוריות של 30 שעות:  קהילה ארצית, מרכז, ירושלים, דרום, חברה ערבית (צפון), חברה חרדית.
השתלמות היברידית. בתשלום של 40 ש"ח. 

קהילות מורים לומדות (קמ"ל) בנושא שינוי אקלים מיועדות למורות ומורים שרוצים לחשוב יחד ולקדם שיח עמיתים פורה בנושא הוראת שינוי אקלים. מטרת הקהילה היא לאפשר התפתחות מקצועית, שיתוף של דילמות ורעיונות תוך כדי שיפור ההוראה וקידום למידת התלמידים והתלמידות.  במהלך תשפ"ד נפתח מספר קהילות מורים אזוריות של 30 שעות:  קהילה ארצית, מרכז, ירושלים, דרום, חברה ערבית (צפון), חברה חרדית.

כמו כן, שתי קהילות ייעודיות למורי מדעי הסביבה להטמעת שינוי אקלים בהוראה למורים חדשים ולמורים ותיקים.

הקהילות מיועדות למורי גיאוגרפיה ותחומי המדעים בחט"ב וחט"ע עם ניסיון הוראה ובסיס ידע בתחום שינוי אקלים. עדיפות תינתן למורים שעברו השתלמות בתחום. מספר המקומות מוגבל. הקהילות יפגשו פנים מול פנים (לפחות 2 מפגשים) ובאופן מקוון. השתתפות בקהילה מזכה בגמול עם  ציון (מותנה בהגשת מטלה) בתשלום של 40 ש"ח. ההשתלמות מוכרת בעוז לתרומה ובאופק חדש.

 

הצטרפו אלינו! 🙂

לשאלות ניתן לפנות לד"ר הגר ליס ב- hagarlis@gmail.com  או בטלפון 0547871088

bottom of page