top of page

מפגשי חשיפה להיכרות והתנסות עם המשאבים שפותחו במרכז בידינו, בדגש על הוראה בשעת חירום. ניתן להשתתף במספר מפגשים בסדרה או במפגש בודד לבחירתכם.

אורכו של כל מפגש הוא כשעתיים ורבע בין השעות 17:00-19:15 בימי שני או רביעי. ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.

צוות "בידינו", מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי וקיימות, מפתח משאבי הוראה מגוונים עבור מורים ומורות להוראה מיטבית של נושאים סביבתיים ושינוי אקלים לחטיבת הביניים ולתיכון. 

אנו מציעים סדרה של  מפגשי חשיפה להיכרות והתנסות עם המשאבים שפותחו, בדגש על הוראה בשעת חירום. מאחר וכל מפגש יתמקד במשאבי הוראה שונים, הנכם מוזמנים להשתתף במספר מפגשים בסדרה או במפגש בודד לבחירתכם. לכל נושא מוצעים שני מפגשים במועדים שונים לבחירתכם.

 

במפגשים נכיר משאבים להוראת נושא שינוי האקלים ונושאים סביבתיים נוספים. נציג ונתנסה בהם תוך התייחסות לצרכי המורים ולחיזוק החוסן בקרב הלומדים. תכני ההוראה מתאימים למרחבי למידה שונים (פיזי בכיתה, חוץ כיתתי ומקוון) ומביאים לידי ביטוי גישות פדגוגיות שונות (חינוך מבוסס מקום, חינוך לפעולה והאקתון). בנוסף, נכיר מעטפות פדגוגיות שונות (סרטוני מעלה וחצי ומאמרים מעובדים) ומתודות להמחשה ולגיוון ההוראה (ניסויים וסימולציות).

 

כל המפגשים יהיו מקוונים בזום ויימשכו כשעתיים ורבע בין השעות 17:00-19:15 בימי שני או רביעי. ההשתתפות ללא תשלום אך מותנת בהרשמה מראש לכל מפגש בנפרד. מספר המקומות מוגבל. קישור לזום יישלח לנרשמים. 

עיצוב פרסום מפגשי הטמעה רקע שמנת.jpg
bottom of page