top of page

חדשנות בתחום בנייה ירוקה ותכנון מותאם לשינויי אקלים

7 במרץ 2023

אדריכלית איריס גבעולי

מהן ההשפעות של הבניה על שינוי האקלים וכיצד החדשנות בתחום עשויה לצמצם את  פליטות גזי החממה? מהו תכנון מותאם אקלים? על אלו ועוד בהרצאה.

איריס גבעולי, אדריכלית, המועצה לבנייה ירוקה

bottom of page