top of page

חלבונים אלטרנטיביים

14 במרץ 2023

פרופ' אילת פישמן

איך מייצרים חלבונים אלטרנטיביים והאם הם באמת  עשויים  לצמצם את פליטות גזי החממה? מתי נאכל בשר וחלב מתורבתים? על אלו ועוד בהרצאה.

פרופ' אילת פישמן, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון

bottom of page