top of page

חקלאות חכמה מותאמת לשינויי אקלים

13 בדצמבר 2022

ד"ר אנה ברוק

מהי תרומת החקלאות לפליטות הפחמן? כיצד טכנולוגיות בחקלאות יכולות לסייע בהתמודדות עם שינויי אקלים? מהי חקלאת משמרת / מדייקת / חקלאות בת קיימא? על אלו ועוד בהרצאה.

ד"ר אנה ברוק, החוג לגאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה

bottom of page