top of page

טכנולוגיה ודיגיטל – חלק מהפתרון או חלק מהבעיה הסביבתית?

21 בפברואר 2023

ד"ר ורד בלאס

מהן ההשפעות של הטכנולוגיה והעולם הדיגיטלי על שינוי האקלים וכיצד ניתן לצמצם את  פליטות גזי חממה שלהם? אלו טכנולוגיות קיימות בתחום? על אלו ועוד בהרצאה.


פרופ' ורד בלאס, בי"ס פורטר, אוניברסיטת תל אביב

bottom of page