top of page

פתרונות מבוססי טבע

10 בינואר 2023

תמר רביב

כיצד הטבע יכול לסייע בהתמודדות עם שינויי האקלים? מהם הפתרונות המבוססים על הטבע ומה תרומתם?

על נושאים אלו ועוד בהרצאה.

תמר רביב, ראש אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי במשרד להגנת הסביבה

bottom of page