top of page

יום שיא לפתיחת הוראת נושא שינוי אקלים

חומרי הנחייה

יום שיא הינו יום בו המשתתפים עוצרים את עיסוקיהם הרגילים ומתמקדים בנושא אחד באמצעות שיטות שונות ואינטראקציות חברתיות משתנות. יום זה הוא יום בו "שוברים שגרה" והוא מייצר הזדמנויות להטמעת ידע, מיומנויות וערכים בהם הצוות החינוכי מחליט להתמקד. מטרת יום שיא בנושא שינוי האקלים היא לפתוח את הדלת להוראת הנושא, ולהניע את התלמידים לפעולה כמו גם לספק לתלמידים סביבת למידה המעודדת התנסות פעילה (Hands-on).
יום שיא הוא הזדמנות נפלאה לחשיפת המשתתפים בנושא שינוי האקלים והכנתם להתמודדות עם אתגרי המציאות המשתנה.
בחוברת זו תמצאו הצעה מודולרית לתכנון יום שיא לפתיחת ההוראה בנושא שינוי אקלים המיועדת למורים לתלמידים בחטיבת הביניים ובתיכון. ההצעה כוללת: מבנה ליום שיא הכולל פעילות פתיחה משותפת לכלל התלמידים, פעילויות קבוצתיות בתחנות ופעילויות סיכום אישיות, קבוצתיות או במליאה.

bottom of page