top of page

ישראל מתייבשת

הצעה לפעילות

מים

בפעילות זו התלמידים יכירו את מאפייני משק המים בישראל ומצבו כיום. 

כעשור לאחר שצפינו כולנו בפניה של רננה רז נסדקות ומתייבשות (ישראל מתייבשת ), כלל הציבור בארץ נקרא שוב לדגל ולהידוק החגורה בשימוש במים (ישראל מתייבשת שוב). הקמפיין מדגיש את הצורך בשינוי הרגלי צריכת המים הביתית ומזהיר כי לאור שינויי האקלים והבצורת הממושכת שממנה סובלת ישראל, לא נוכל להישען על התפלה לבדה. אבל האם באמת מדובר במחסור במי שתייה? ומה עם מקורות המים שלנו בארץ? ומתקני ההתפלה? ואיך צמצום צריכת המים קשורה לשינויי האקלים? 

נושא משק המים בישראל הוא מורכב ועבר שינויים משמעותיים במהלך השנים. כולנו מודעים לירידת מפלס הכנרת ולמראות של החופים החושפים האדמה היבשה שלאורכה. אבל הכנרת היא רק גורם אחד במשוואה הזו, שרבים מהמשתנים שלה נסתרים מהעין ומשפיעים עלינו לא פחות. 

הפעילות עוסקת בנושאים הבאים: 

  • הגורמים למשבר המים בארץ - זיהום מקורות מים, שאיבת יתר, התאדות מים כתוצאה מהתחממות אקלימית, גידול אוכלוסין ועלייה ברמת החיים, מיעוט משקעים בשנים האחרונות 

  • חלוקת מים עם שכנינו ההשלכות של משבר המים - פגיעה באקולוגיה של מערכות מים, פגיעה בחקלאות 

  • הפתרונות למשבר המים בישראל - התפלת מים, טיהור מים, חסכון בצריכה הביתית

bottom of page