top of page

הצעה לפעילות

גורמים לשינוי האקלים; השלכותשל שינוי אקלים; דרכי ההתמודדות

Wordwall הוא כלי נהדר ליצירת פעילויות מותאמות לרמת הכיתה בדרך חוויתית. בפעילות זו התלמידים יתנסו במשחקים בנושא שינוי אקלים, יפתחו משחק משלהם ויתנסו במשחקים שפיתחו עמיתיהם.

bottom of page