top of page

מפצחים את הקרינה

פעילות משחקית

קרינה

פעילות סיכום ייחודית וחווייתית העוסקת בנושא קרינה. הפעילויות המרכיבות את המערך בנויות בסגנון "חדרי בריחה" המשלבות חידות ומציאת קודים. בכל פעילות על התלמידים לפתור חידה, לגלות את הקוד ולהזין אותו לטופס על מנת להמשיך לחידה הבאה. המערך משלב חידות בנושאים: סוגי קרינה, קרינה מייננת ובלתי מייננת, קרינת רנטגן, קרינת UV וקרינה רדיואקטיבית.

לפעילות זו קיים מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורים" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

bottom of page